Ваннаставно особље

       (директор, стручни сарадници и остали радници)

Јулијана Ивановић директор
Мирјана Јовановић секретар
Драгана Ристић педагог
Данијела Станојевић библиотекар
Јасмина Павловић спремачица
Јелена Марковић спремачица
Светлана Виторовић спремачица
спремачица
Горан Милошевић домар
Горан Миљковић ложач
Раденка Марковић куварица