Ваннаставно особље

       (директор, стручни сарадници и остали радници)

 

Наташа Савић директор
Јелена Дојчиновић секретар
Светлана Виторовић спремачица
Снежана Милчић спремачица
Јасмина Павловић спремачица
Јелена Марковић спремачица
Драгослав Аћимовић домар
Дејан Живковић домар
Горан Миљковић ложач
Саша Бојанић педагог
Раденка Марковић куварица
Данијела Станојевић библиотекар