Ваннаставно особље

       (директор, стручни сарадници и остали радници)

 

Наташа Савић директор
Јелена Дојчиновић секретар
Саша Бојанић педагог
Данијела Станојевић библиотекар
Јасмина Павловић спремачица
Јелена Марковић спремачица
Светлана Виторовић спремачица
Снежана Милчић спремачица
Драгослав Аћимовић домар
Горан Миљковић ложач
Раденка Марковић куварица