8/2

ПОХВАЛЕ

Физичко васпитање

Милан Михајловић

Игор Ђокић

Стефан Благојевић

Милена Којић

Ивана Станковић

Маријана Михајловић

Руски језик

Милица Ђорђевић

Ликовна култура

Милица Ђорђевић

 

СПЕЦИЈАЛНЕ ДИПЛОМЕ

Техничко и информатичко образовање

Игор Ђокић

Немања Сретеновић