8/1

ПОХВАЛЕ

Физичко васпитање 

Александра Павић

Анђела Лазић

Душан Митић

Ненад Марковић

Стефан Ивковић

Вељко Павловић

Енглески језик

Никола Петровић

Музичка култура

Ана Благојевић

Ликовна култура

Александра Павић

 

СПЕЦИЈАЛНЕ ДИПЛОМЕ

Техничко и информатичко образовање

Јована Младеновић

Немања Танасковић

Никола Петровић

Хемија

Стефан Ивковић

Александра Павић

Руски језик

Александра Павић

Српски језик

Александра Павић