Запослени

Ред.

Име и презиме

Радно место

1 Марина Брађан дефектолог
2 Јелена Гачић наставник разредне наставе
3 Наташа Аћимовић наставник разредне наставе
4 Гордана Јанковић наставник разредне наставе
5 Зорица Хранисављевић наставник разредне наставе
6 Оливера Чекић наставник разредне наставе
7 Драгана Чушевић наставник разредне наставе
8 Наташа Савић наставник разредне наставе
9 Љиљана Ђорђевић наставник разредне наставе
10 Ана Хранисављевић наставник српског језика
11 Олга Терзић наставник српског језика
12 Миодраг Манасијевић наставник српског језика
13 Душан Јоксимовић наставник физичког васпитања
14 Ана Томић наставник математике
15 Данијела Станојевић наставник енглеског језика у разредној настави
16 Мирјана Глишић наставник енглеског језика
17 Радомир Бундало вероучитељ
18 Виолета Мирковић наставник физике
19 Данијела Живојиновић Јаковљевић наставник руског језика
20 Марија Николић наставник биологије
21 Зденка Јанковић наставник ТиТ
22 Катарина Петровић наставник историје
23 Зоран Шакић наставник географије
24 Тања Ђорђевић Хамидовић наставник енглеског језика
25 Ивана Марковић наставник географије
26 Ненад Стевановић наставник ликовне културе
27 Лидија Јанковић наставник музичке културе
28 Сандра Драгашевић наставник хемије
29 Маријана Јурић наставник информатике
30
31 Драгана Дачић наставник руског језика
32