Запослени

Ред.

Име и презиме

Радно место

1 Марина Брађан дефектолог
2 Јелена Гачић наставник разредне наставе
3 Наташа Аћимовић наставник разредне наставе
4 Гордана Јанковић наставник разредне наставе
5 Зорица Хранисављевић наставник разредне наставе
6 Оливера Чекић наставник разредне наставе
7 Драгана Чушевић наставник разредне наставе
8 Јулијана Ивановић наставник разредне наставе
9 Миловина Петровић наставник разредне наставе
10 Љиљана Ђорђевић наставник разредне наставе
11 Олга Терзић наставник српског језика
12 Миодраг Манасијевић наставник српског језика
13 Урош Стојановић наставник физичког васпитања
14 Дејан Милошевић наставник физичког васпитања
15 Драгана Јовичић наставник енглеског језика у разредној настави
16 Саша Митић наставник математике
17 Радомир Бундало вероучитељ
18 Драгана Дрењаковић наставник енглеског језика
19 Тијана Симић наставник руског језика
20 Марија Николић наставник биологије
21 Зденка Јанковић наставник ТИО
22 Наташа Петровић наставник историје
23 Зоран Шакић наставник географије
24 Раде Станковић наставник математике
25 Гордана Пантић наставник физике
26 Ненад Стевановић наставник ликовне културе
27 Лидија Јанковић наставник музичке културе
28 Сандра Драгашевић наставник хемије
29 Маријана Јурић наставник информатике
30 Мирјана Глишић наставник енглеског језика у разредној настави
31 Ивана Марковић наставник географије
32