Контакт адреса

ОШ “ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ”

11431 КОЛАРИ

Општина: СМЕДЕРЕВО

e – mail:   oskolarac@gmail.com,   oskolarac@ptt.rs

Тел. 026/4711-054

Овлашћено лице за заштиту података о личности Мирјана Јовановић, дипломирани правник

mejl: mirjana.jovanovic29056@gmail.com