Имунизацијом против COVID-19

Влада Републике Србије, Кабинет председника Владе, је доставио Министарству просвете, науке и технолошког развоја обавештење да сви запослени из установа и институција које су у надлежности Министарства, а који су заинтересовани за имунизацију против COVID-19, пријаву треба да учине попуњавањем упитника на порталу еУправа

http://www.euprava.gov.rs