Предавање Игора Јурића

Тим за борбу против дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања наше школе иницирао је гостовање  Игора Јурића, оснивача фондације Тијана Јурић. Два предавања  под називом „Украдена безбедност“, одржана су 11. децембра 2018. године. Прво предавање је било прилагођено ученицима, па су присуствовали сви наши ученици од петог до осмог разреда. Друго предавање  било је намењено родитељима, нашим наставницима и директорима и наставницима из других школа са територије града Смедерева.

  Предавања су осмишљена тако да пруже информације о могућностима обезбеђивања заштите личности и  личних података детета на интернету, посебно на друштвеним мрежама. Кроз кратке видео материјале ученицима и њиховим наставницима предочени су случајеви вршњачког насиља и злоупотребе идентитета на друштвеним мрежама. Излагање Игора Јурића никога од присутних није оставило равнодушним пошто је било поткрепљено  видео материјалима и изводима из полицијских извештаја. Део предавања се тицао отмица, силовања и убистава деце, од којих су многи повезани управо са друштвеним мрежама.

  Наставићемо да пратимо предану борбу Игора Јурића да се више не изгуби живот ниједног детета, да се не угаси ниједан дечији осмех.

                                 Колектив ОШ „Илија Милосављевић Коларац“