Разредна настава – Биновац

ПРВИ РАЗРЕД

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
Енглески језик Свет око нас Физичко васпитање Свет око нас Физичко васпитање
 Музичка култура Од играчке до рачунара Ликовна култура Физичко васпитање Енглески језик
Час одељенс. Старешине Допунска Секција Верска настава

 ДРУГИ РАЗРЕД

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
Српски језик  Математика Српски језик Природа и друштво Математика
Математика Српски језик Математика Српски језик Српски језил
Физичко васпитање Свет око нас Музичка култура Математик  Физичко васпитање
Енглески језик Ликовна култура Физичко васпитање НароднА традиција Верска настава
Час одељенс. Старешине Ликовна култура Секција Допунска настава Енглески језик

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
Мат

матика

Српск

језик

Математика Свет око нас Српски језик
Српски језик Математика Српски језик Математика Математика
Физичко васпитање Свет око нас Музичка култура Српски језик Физичко васпитање
Енглески јези

 

Ликовна култура Физичко васпитање Народна традици

а

Верска настава
Час одељенс. Старешине Ликовна култура Секција Допунска настава Енглески језик

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
Енглески језик Природа и друштво Физичко васпитање Природа и друштво Физичко васпитање
Музичка култура Од играчке до рачунара Ликовна култура Физичко васпитање Енглески језик
Час одељенс. Старешине Додатна настава

Математика

Ликовна култура Секција Верска настава
     допунска  настава