Посете часовима

ОБАВЕШТЕЊЕ!

РОДИТЕЉИ МОГУ ПРИСУСТВОВАТИ ЧАСОВИМА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА, УЗ ПРЕТХОДНУ НАЈАВУ ПЕДАГОГУ ИЛИ ДИРЕКТОРУ ШКОЛЕ РАДИ ПРЕУЗИМАЊА ФОРМУЛАРА КОЈИ ТРЕБА ДА ПОПУНЕ ТОМ ПРИЛИКОМ